Avís Legal

Montserrat Sorribes Blasco (Des d'ara Xic Queviures i Celler), societat de nacionalitat espanyola, amb CIF 37740530Z i domicili en c/ Casp, 57, Bis 08010 Barcelona, informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de Xic Queviures i Celler i de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1.- L'accés i l'ús de la Pàgina web de Xic Queviures i Celler, quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Xic Queviures i Celler suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix. Xic Queviures i Celler es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els continguts de les pàgines web de Xic Queviures i Celler estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Montserrat Sorribes Blasco o a tercers si és el cas. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets de Xic Queviures i Celler o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Xic Queviures i Celler o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual / industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Xic Queviures i Celler i / o la seva informació o serveis oferts.

L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Xic Queviures i Celler de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic ia fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics de Xic Queviures i Celler, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.- Renúncies i Limitacions de responsabilitat. Xic Queviures i Celler no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de Xic Queviures i Celler ni dels continguts proporcionats per tercers. Xic Queviures i Celler no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de Xic Queviures i Celler o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

Xic Queviures i Celler no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web.

Xic Queviures i Celler no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Xic Queviures i Celler i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina de Xic Queviures i Celler es realitzarà sota la exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Xic Queviures i Celler responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.- General. Xic Queviures i Celler es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Xic Queviures i Celler. Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Xic Queviures i Celler a títol gratuït.

X
Carregant...